• info@turksewoordenboek.nl
  • +31 (0) 85 800 0061

Translations of "daad"

Dutch - English Translations
1 act - ---
Dutch - German Translations
1 Tat - ---
Dutch - Turkish Translations
1 fiil - ---
2 d. (daden) 1 hareket, eylem, iş, edim, amel; de bij het woord voegen söylediğini hayata geçirmek, lafta bırakmamak; een goede verrichten hayır işi yapmak, hayırlı bir iş yapmak; iemand met raad en bijstaan birini fiilen desteklemek; een man van de enerjik bir adam; raad na komt te laat iş işten geçtikten sonra öğüt neye yarar; 2 jur. fiil, eylem; een van geweld fiili şiddet, şiddet eylemi - Kiris
Dutch - Dutch Translations
No translations found!