• info@turksewoordenboek.nl
  • +31 (0) 85 800 0061

Translations of "ahmet havalimanãya ãalããããããããããããâ¿acak"

Turkish - English Translations
1 Abdul havalimanãya ãalããããããããããããâ ¿going - ---
2 Ahmet havalimanya ayalããããããããããããê - ---
Turkish - German Translations
1 Abdul Havalimanãya Ãalããããããããããããâ ¿going - ---
2 ahmte havalimanãy wird ãalããããããããããããâ¿ - ---
Turkish - Turkish Translations
No translations found!
Turkish - Dutch Translations
1 ahmet havalimanãy zal ãalããããããããããããâ¿ - ---